BILDVAL

Bilder 2017
Årsmöte, nyckelharpskurs, Linnémarschen Ymer, spelmanslagets nyckelharpskurs,
vårens avslutssamling, ISTAR-kongress, Borås Spelmansstämma, Skördefesten i Borås,

Bilder 2016
Årsmöte, Mölarpsdagen, Spelmansstämma, Spelkurs