BILDSIDA2016

BILDSIDA 2016

Årsmöte
   
Spel- och dans efter årsmötet
       
Mölarpsdagen i Fristad
musikunderhållning video musikfil.mp4

Hambopolska
från Toarpsdal
     
     
toarpsdrakt3 toarpsdrakt1 toarpsdrakt2
musik blandat med dräktpresentationer
 
Spelmansstämman
spelmanståg2016 allspel2016 592buskaspel2016
Spelmanståget Allspel buskaspel i Gästgiveriet
 
  kafepersonal2016  
  En del av kafépersonalen