Bilder från 2019

Linnémarschen 

     Michael Gunnar Ramshulan

Spelning vid Ramshulan, Rya åsar

--------------------------------

Mölarps kvarn, Fristad 

 

Spelning under Mölarpsdagen

--------------------------------

Våravslutning 2019 hos ordföranden Michael

          rondell     spelstund    

Spelmansstämman 2019

   mia           

Konsert med Mia Marin   Folkdansuppvisning 

--------------------------------

Höstterminens avslut 

 

--------------------------------

Spelmanslagets 60 år- jubileum

                efterspel

Gustav o Svenning           Festdeltagare          Efterspel

 

--------------------------------

Spelning under Julmarknad, Ramnaparken, Borås

grupp3        grupp1       grupp

tre spelgrupper underhöll