DANSVERKSAMHET

Dansen gör ett uppehåll under hösten 2018

dansar vi polskor och enklare folkliga danser.

Välkomna alla - även nybörjare

Danserna anpassas till deltagarnas kunskap.

Det är en fördel om du dansat pardanser tidigare och gärna gammaldans.

Tiden kommer att delas in i ett enklare pass före fikat

och ett lite mer avancerat efter fikat, främst med inriktning på polskor.

---------------------

Medtag eget fika till pausen.

Vi dansar i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 33 (Sjöbo). se vägbeskrivning

---------------------

Dansledare: Thomas Johansson. Tel. 033-12 03 50. E-post: Thomas

Bitr. Dansledare: Britt Josefsson. Tel: 0322 - 63 55 29. E-post: Britt

 Vi säljer: DVD med fläckpolskor o engelskor från Södra Västergötland

Se under fliken Försäljning

 
danssko   

  Selins väg

  444 60 Stora Höga

  Telefon 0303-777040

Medlemmar i Borås Spelmanslag erhåller 10 % rabatt