DANSVERKSAMHET
Varje helgfri söndag mellan kl. 15.30 -  17.45 dansar vi polskor och enklare folkliga danser.
OBS! Under vårterminen 2018 kommer danssektionen att vara vilande

Danserna anpassas till deltagarnas kunskap.

Det är en fördel om du dansat pardanser tidigare och gärna gammaldans.

Danstiden kommer att delas in i ett enklare pass före fikat

och ett lite mer avancerat efter fikat, främst med inriktning på polskor

Medtag eget fika till pausen

 

 

----------------------------------------

Vi dansar i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 31 (Sjöbo). se vägbeskrivning

 

i samarbete med

 
danssko

0Selins väg 7

444 60 Stora Höga

Telefon 0303-777040