DANSVERKSAMHET

Varje helgfri söndag mellan kl. 15.30 -  17.45

dansar vi polskor och enklare folkliga danser.

Under vårterminen tar dansen en paus. Men kolla här inför höstterminen.

Danserna anpassas till deltagarnas kunskap.

Det är en fördel om du dansat pardanser tidigare och gärna gammaldans.

Tiden kommer att delas in i ett enklare pass före fikat

och ett lite mer avancerat efter fikat, främst med inriktning på polskor.

---------------------

Medtag eget fika till pausen.

Vi dansar i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 33 (Sjöbo). se vägbeskrivning

---------------------

Dansledare: Thomas Johansson. Tel. 033-12 03 50. E-post: Thomas

Bitr. Dansledare: Britt Josefsson. Tel: 0322 - 63 55 29. E-post: Britt

 Vi säljer: DVD med fläckpolskor o engelskor från Södra Västergötland

Här kan du beställa mm.  Läs om innehållet här.

Även 2012 gick priset till Borås Spelmanslag. Här röstlådorna Återigen har vandringspris gått till Borås Spelmanslag
 
danssko   

  Selins väg

  444 60 Stora Höga

  Telefon 0303-777040

Medlemmar i Borås Spelmanslag erhåller 10 % rabatt