DANSVERKSAMHET

Dansen gör uppehåll under våren 2019

dansar vi polskor och enklare folkliga danser.

Danserna anpassas till deltagarnas kunskap.

Det är en fördel om du dansat pardanser tidigare och gärna gammaldans.

Tiden kommer att delas in i ett enklare pass före fikat

och ett lite mer avancerat efter fikat, främst med inriktning på polskor.

---------------------

Medtag eget fika till pausen.

Vi dansar i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 33 (Sjöbo). se vägbeskrivning

---------------------

Dansledare: Thomas Johansson. Tel. 033-12 03 50. E-post: Thomas

Bitr. Dansledare: Britt Josefsson. Tel: 0322 - 63 55 29. E-post: Britt

 Vi säljer: DVD med fläckpolskor o engelskor från Södra Västergötland

Se under fliken Försäljning

 
danssko   

  Selins väg

  444 60 Stora Höga

  Telefon 0303-777040

Medlemmar i Borås Spelmanslag erhåller 10 % rabatt