FÖRSÄLJNINGAR o KÖP

Här kan medlemmar sälja instrument och annat som har anknytning till spel

Vänd dig till Janne

Vi säljer

DVD med fläckpolskor o engelskor

från Södra Västergötland

      Här kan du beställa mm.

Läs om innehållet här

CD "VÄVNOTER"

DVD med fläckpolskor o engelskor från

Södra Västergötland

   Här kan du beställa mm.

Läs om innehållet här

 

Notböckerna "Folkmusik från Sjuhäradsbygden"

och CD kan köpas genom laget eller Borås museum.

Borås Museum,  Tel: 033-35 85 80

E-post: boras.museum@boras.se

--------------------------------

Borås Spelmanslag

E-post: info@borasspelman.se

Pris: 200 kr. / par (sept. 2012)

 
skor