MEDLEMSINFORMATION
 
Vårterminen är avslutad. Ha en skön sommar.
20/8 måndag. Spel- och dansträning inför stämman kl. 18.00 i lokalen
25/8 lördag. Spelmansstämma i Ramnaparken 
1/9 lördag. Skördefest i Ramnaparken
2/9 söndag. Höstterminen startar. OBS kl. 17.00
14/10 söndag. Spelning i Mariebergsparken i Kinna
25/11 söndag. Heldagskurs med Jenny Gustavsson
Glöm inte att anteckna dig för varje spelning och sammankomst. Listor finns i lokalen.
 
ÖVRIG INFORMATION
Medlemsavgiften för 2018 är 50 kr.  Bankgiro: 357-7814
Verksamheten bedrivs i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 33 (Sjöbo).
Parkering på gatan. Ingång från gårdssidan  (se vägbeskrivning)
Hitta till vår träningslokal. Här hämtar du vägkartor som PDF-filer   Sjöbo 1,    Sjöbo 2
Föreningens stadgar
Laget har ett antal skjortor och tröjor till försäljning. Vänd dig till någon i styrelsen så får du veta mer.