MEDLEMSINFORMATION
 
OBS! Under vårterminen 2018 kommer danssektionen att vara vilande
 
ÖVRIG INFORMATION
Medlemsavgiften för 2018 är 50 kr.  Bankgiro: 357-7814
Verksamheten bedrivs i Borås Hembygdsgilles lokal, Björkhemsgatan 33 (Sjöbo).
Parkering på gatan. Ingång från gårdssidan  se vägbeskrivning
Hitta till vår träningslokal. Här hämtar du vägkartor som PDF-filer   Sjöbo 1,    Sjöbo 2
Föreningens stadgar

  

Laget har ett antal skjortor och tröjor till försäljning. Vänd dig till någon i styrelsen så får du veta mer.