OFFENTLIGA SPELNINGAR

Borås Spelmanslag framför musik på flera platser runt om på Borås Muséum
under deras Gammaldags Jul den 9 dec. 11-16.

Se här vilka program vi kan erbjuda