Välkommen till

Borås Spelmanslag

Se här vilka program vi kan erbjuda

Vi har medlemskap i

Västergötlands Spelmansförbund och

Sveriges Spelmäns Riksförbund

 
Här finns Allspelslåtarnas noter till vår Spelmansstämma
 
E-post till Borås Spelmanslag
0
Senast ändrad: 2017-10-01 textjusteringar under dans, spel, medlemsinfo o spelningar.
 
Vi samarbetar med 
0
webbmaster: Janne