FUNKTIONÄRER

 Styrelse 2019
     Ordförande: Michael Eriksson 0738-26 77 21 Michael
    Vice ordf.:  Lars Kilborn 033-25 75 49 Lars
     Sekreterare: Anita Widell 070-425 14 09 Anita
     Kassör: Britt Josefsson

070-2687355

Britt
     Ledamot: Gunnar Olofsson 070-205 06 47 Gunnar
     Ledamot: Marijke Pels 070 - 464 62 26 Marijke
       
    Suppl.: Håkan Gillbro 0301 - 191 77 Håkan
    Suppl.: Gunilla Ryd Walöen 0320-155 44 Gunilla
       
     Valberedning:

 
Jan-Eric Beckman
Hans Pettersson
0321-504 64
076-774 40 76
Janne
Hasse