FUNKTIONÄRER

     Styrelse
     Ordförande: AnnKatrin Gillbro 0301 - 191 77 Anki
     Sekreterare: Anita Widell 070 - 425 14 09 Anita
     Kassör: Britt Josefsson

070-2687355

Britt
     V ordf.: Conny Wennerström 070-37 25 879 Conny
     Ledamot: Gunilla Ryd Walöen 0320-155 44 Gunilla
     Ledamot: Mareijke Pels 070 - 464 62 26 Marijke
       
    Suppl.: Håkan Gillbro 0301 - 191 77 Håkan
    Suppl.: Lars Kilborn 033-25 75 49 Lars
       
     Valberedning:  Jan-Eric Beckman 0321-504 64 Janne