FÖRSÄLJNINGAR o KÖP

Här kan medlemmar sälja instrument och annat som har anknytning till spel

Vi säljer DVD med fläckpolskor o engelskor från Södra Västergötland

Lättläst innehållsförteckning här

Borås Museum

E-post: boras.museum@boras.se

 Tel: 033-35 85 80

kolla dagspriset (runt 200 kr.)

--------------------------------

 Borås Spelmanslag

E-post: info@borasspelman.se

 Notböckerna "Folkmusik från Sjuhäradsbygden" och CD kan köpas genom museet.