FUNKTIONÄRER

 Styrelse valda 2020
     Ordförande: Michael Eriksson 0738-26 77 21 Michael
    Vice ordf.:  Lars Kilborn 033-25 75 49 Lars
     Sekreterare: Anita Widell 070-425 14 09 Anita
     Kassör: Britt Josefsson

070-2687355

Britt
     Ledamot: Gunnar Olofsson 070-205 06 47 Gunnar
       
    Suppl.: Gunilla Ryd Walöen 0320-155 44 Gunilla
       
     Valberedning:

 
Gertie Samuelsson
Tord Swedberg
070-526 11 32
0725-180 605
Gertie
Tord